Základní škola náměstí Míru
"Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám."
(neznámý autor)

Provoz školní družiny

Vedoucí vychovatelka: Bc. Radka Stejskalová

Vychovatelky: Bc. Andrea Radostná, Zuzana Turková, Bc. Veronika Odvárková

Školní družina je určena přednostně pro žáky 1., 2. a 3. tříd.

Provozní doba: od 6:30 do 16:30 hodin.

Děti je možné si vyzvednout buď do 13:30, nebo až po 15. hodině. V době od 13:30 do 15:00 probíhá ve školní družině organizovaná činnost, která se často uskutečňuje i mimo areál školy.

 

Přihlašování do školní družiny a způsob platby

  • Přihlašování do školní družiny probíhá prostřednictvím:
    • zápisního lístku, který je nutné odevzdat vedoucí vychovatelce nejpozději druhý den od nástupu do školní družiny. Zápisní lístek je možno stáhnout ze stránek školy v sekci Přihlášení do školní družiny.
    • a elektronického systému, který vygeneruje platební údaje pro uhrazení platby za školní družinu. Elektronický systém naleznete v sekci Přihlášení do školní družiny. Elektronický systém bude spuštěn od 15. 8. 2018 - pro první oddělení a od 1. 9. 2018 od 00:00 pro žáky 2. a 3. tříd
  • cena za školní družinu na jeden měsíc je 250 Kč
  • platba se provádí jednorázově na celé pololetí (1.250,- Kč) převodem na bankovní účet
  • školní družinu na 1. pololetí lze platit nejpozději do 15. 9. 2018