Základní škola náměstí Míru
"Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám."
(neznámý autor)

O sdružení

Spolek rodičů, přátel a dárců školy je dobrovolnou, neziskovou organizací, která sdružuje téměř 300 členů, převážně z řad rodičů žáků ZŠ náměstí Míru.

Hlavním cílem a smyslem spolku je podpora činnosti školy, finanční podpora a spolupráce se školou při realizaci akcí a projektů, prosazování zájmů rodičů a dalších zákonných zástupců žáků školy.