Základní škola náměstí Míru
"Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám."
(neznámý autor)

Nabídka kroužků na školní rok 2019/2020

Na příští školní rok 2019/2020 pro Vás připravujeme bohatou nabídku kroužků. Těšit se můžete například na:

 • KeramikaZískání prvních zkušeností s modelováním – seznámení s modelovací řadou – vymačkávání jednoduchých tvarů, válení válečků, válení plátu, vyřezávání a vykrajování tvarů, vtlačování otisku různých struktur, vybírání dutin, modelování prostorové figury, zdobení, glazování. Účastníci si z kurzů dle svých schopností odnesou vypálené vyrobené výrobky.
 • Výtvarný kroužek - Výtvarný kroužek je určen pro tvořivé děti, které rády kreslí a malují. Vyzkouší si i několik grafických technik (např. linoryt). U všech aktivit bude kladen důraz především na rozvoj fantazie, kreativity a prožitek.
 • Flétna - Hra na zobcovou flétnu podporuje zdravé a správné dýchání. Náš kroužek je určen dětem, které mají rády písničky a chtějí hrát pro radost!
 • Kytara - Při výuce hry na kytaru se děti v prvním roce naučí základní akordy, které okamžitě procvičujeme na písničkách. První písničky (koledy) většinou děti hrají již v prosinci. V dalších letech rozšiřujeme znalost akordů, každý týden se děti učí novou písničku. S pokročilými budeme zpívat a hrát písně, které už umíme a naučíme se i nové.
 • Taneční kroužek - V kroužku se naučíme vnímat rytmus. Hodiny se skládají vždy z rozcvičky, taneční části (nácvik tanečních kroků, choreo celých písní, improvizace…) a závěrečné protažení a relaxace (zklidňující část na závěr). V průběhu hodiny mohou být ještě zařazeny hry.
  Jednotlivé lekce budou přizpůsobeny dětem tak, aby je co nejvíce bavily a odpovídaly jejich hudebnímu vkusu a přání. U velkých tanečnic je počítáno s aktivním zapojením žáků (vybírání písniček doma, návrhy na vlastní taneční choreografii…)
 • Kolektivní hry - Kroužek bude zaměřen na celkový rozvoj pohybových schopností dětí formou různých her. Vyzkoušíme si fotbal, florbal, basketbal, hry s míčem i gymnastiku. Hlavní pro nás bude radost z pohybu.
 • Florbal - Florbal je velice populární sport u nás i ve světě. Kroužek florbalu je zaměřen na rozvoj dovedností hráče – vedení míčku, přihrávka spoluhráči, střelba na branku, ale i týmovou spolupráci. Během kroužku je posilován celý pohybový aparát. Hlavním cílem není výkonnost, ale dobrý pocit ze hry!
 • Debrujáři - je určen pro žáky od 5. třídy, probíhá jednou za 14 dní v rozsahu 90 minut. Náplní kroužku je tvořivé experimentování, při kterém se debrujáři nejen pobaví, ale také nenásilně rozvíjejí svou zvídavost, schopnost důkladně pozorovat dění, učí se improvizovat a získávají manuální zručnost. Formou zábavných pokusů s jednoduchými pomůckami se děti snaží objevovat zákonitosti různých jevů z oblasti fyziky, chemie a přírodopisu. Každý malý debrujár si vede svůj badatelský deník, do kterého si zapisuje probíraná témata, náměty, návody, výsledky a pozorování ze svého bádání a tvoření. Děti pracují ve skupinkách, pomáhají si a učí se spolupráci a komunikaci, rozvíjí si technické a tvůrčí dovednosti.
 • Kroužek zábavné logiky - je určen pro žáky od 5. třídy, probíhá jednou za 14 dní v rozsahu 90 minut. Náplní kroužku je představit dětem netradiční logické hry, hádanky, rébusy a pracovní listy, které rozvíjejí a podporují nadání v oblasti logického myšlení. Aktivity na rozvoj logiky mohou probíhat buď na matematickém, nebo verbálním základě. Činnosti kroužku budou u dětí rozvíjet schopnost logického uvažování, rychlost myšlení, početní schopnosti, dále budou rozvíjet slovní zásobu a také jazykové porozumění.
 • Počítačový kroužek - Žáci se citlivou formou učí smysluplně využívat počítač. Seznámí se s dětskými internetovými stránkami, naučí se pracovat v jednoduchém grafickém editoru i textovém procesoru, odhalí nástrahy internetu a objeví, jak mohou počítač využít ke studiu ostatních předmětů.
 • Kroužek programování - technologie, programování, robotika - to jsou slova, která dnes slyšíme všude. Na tomto kroužku se seznámíme se základy algoritmizace, jazykem přírody a ukážeme si blokové programování a budeme pracovat na projektech dle svých možností.
 • Dramatická výuka v angličtině - Chceš si zablbnout a zkusit si, jaké to je být hercem? Tak neváhej a přihlas se na dramatickou výuku! Budeme trénovat hlasivky a pracovat s hlasem, učit se různé relaxační techniky a někdy si i zatančíme a zazpíváme. Ale především budeme hrát divadlo v angličtině :-)! Takže pokud máš odvahu jít s kůží na trh a zkusit něco nového, budeme se na tebe těšit!
 • Malý hospodář - je určen pro žáky od 5. třídy, probíhá každý týden v rozsahu 90 minut. Náplní kroužku je seznámit děti se základními pracovními postupy a s technikou při pracích s různým materiálem, při pracích na zahradě a při vaření; seznámit je se zásadami bezpečnosti práce v domácnosti, dílně a na zahradě. Děti pracují ve skupinkách, pomáhají si a učí se spolupráci a komunikaci, rozvíjí si manuální zručnost, osvojují si základní pracovní návyky a dovednosti.
 • Logopedie - V kroužku logopedie se věnujeme nápravě jednodušších vad výslovnosti (sykavky, L, R, Ř) formou hravého zácviku. Děti docházejí 1 x týdně, nosí si sešítek a doma denně krátce trénují.
 • Příprava na příjmací zkoušky na SŠ z matematiky - Kroužek matematiky je určen pro žáky 9. ročníku. Náplní kroužku je příprava na přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia. Žáci zde počítají typové příklady z minulých přijímacích zkoušek, popřípadě příklady, které si sami našli a nevěděli si s nimi rady.

Kroužky budou probíhat od 30. 9. 2019 do 31. 1. 2020.

Veškeré kroužky jsou přístupné i pro děti, které nenavštěvují naši základní školu.