Základní škola náměstí Míru
"Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám."
(neznámý autor)

Informace pro strávníky ZŠ Sokolská

Stravování žáku ze ZŠ Vrchlického a ZŠ Sokolovská bude zajištěno od 3. 9. 2018 na ZŠ Sokolovská.

Cena obědů a zálohy na stravné pro školní rok 2018/2019 dle jednotlivých věkových skupin zůstává nezměněna.

Kategorie:

1. věková skupina           7 - 10 let                              oběd 25,- Kč, měsíční záloha 500,- Kč  

2. věková skupina           11 - 14 let                           oběd 27,- Kč, měsíční záloha 540,- Kč  

3. věková skupina           15 a více let                       oběd 30,- Kč, měsíční záloha 600,- Kč

 

Strávník je dle vyhlášky zařazen do věkové skupiny podle věku, kterého dosáhne v období jednoho školního roku, tj. od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019.

Poukázaná částka je záloha na průměrný počet dnů v měsíci. Datum splatnosti je nejpozději 20. den v daném měsíci na měsíc následující.

Na měsíc září je nutné uhradit stravné bankovním převodem nejpozději do 20. 8. 2018.

Poslední platbu na školní rok 2018/2019 je nutné provést do 20. 5. 2019. Po této platbě zrušte trvalý příkaz.
Vyúčtování za školní rok 2018/2019 se bude provádět v červenci 2019 a případný přeplatek Vám bude poukázán na číslo účtu, které je uvedeno v přihlášce.

Strávníkům je zajišťována strava na základě přihlášky ke stravování. Údaje uvedené v této přihlášce jsou zaevidovány do stravovacího systému.

Veškeré změny jste povinni včas oznámit.

Je velmi důležité dodržovat termín splatnosti a variabilní symbol platby s ohledem na stravování v jiném zařízení.

Placení stravného:

Bezhotovostně – převodním nebo trvalým příkazem k úhradě:

číslo účtu

částka

variabilní symbol

konstantní symbol

  6397432/0800  

   podle věkové     skupiny  

   evidenční č. strávníka  

 0308

     

Odhlášky jídla si strávník provádí sám. Nejpozději do 9.30 hodin minimálně jeden pracovní den předem na internetových stránkách školy  www.zsnamestimiru.cz, případně  www.strava.cz.

Vstup z našich webových stránek v záložce škola-školní jídelna-online objednávání a jídelní lístek. Po přesměrování na server strava.cz v nabídce Přihlášení (vlevo nahoře) zapíšete do pole:

Výběr jídelny: 3551

Vzhledem ke stravování v jiné jídelně se nebude používat čip. Z těchto uvedených důvodů odpadne i možnost odhlášení a přihlášení přes objednávkový terminál v jídelně ZŠ Sokolovská.

Čipy si uschovejte pro pozdější potřebu na ZŠ nám. Míru.

V případě náhlé neplánované nepřítomnosti má strávník možnost vyzvednout první den nepřítomnosti oběd do vhodných nádob (vyhláška 107/2005 Sb., § 4 odst. 9). Pokud tak neučiní, oběd mu propadá bez náhrady.

                                 

Z technických důvodů lze objednávat bez výběru pouze jedno jídlo.

Jídelníček bude sestavován s ohledem na plnění spotřebního koše, který zajišťuje pestrost stravy.

V případě dotazů kontaktujte vedoucí školní jídelny Lenku Blažkovou mailem  jidelna@zsnamestimiru.cz, případně telefonicky na telefonním čísle 778 761 213.

 

Informace pro strávníky ZŠ Sokolská