Základní škola náměstí Míru
"Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám."
(neznámý autor)

Informace pro strávníky TUL

Stravování bude zajištěno v prostorách Menzy na Husově třídě.

Žáci si budou vybírat ze dvou jídel, aby byl naplněn spotřební koš a zajištěna pestrost jídelníčku.

Cena obědů a zálohy na stravné pro školní rok 2018/2019 dle jednotlivých věkových skupin zůstává nezměněna.

Kategorie:

1. věková skupina           7 - 10 let                              oběd 25,- Kč, měsíční záloha 500,- Kč  

2. věková skupina           11 - 14 let                            oběd 27,- Kč, měsíční záloha 540,- Kč  

3. věková skupina           15 a více let                        oběd 30,- Kč, měsíční záloha 600,- Kč

 

Strávník je dle vyhlášky zařazen do věkové skupiny podle věku, kterého dosáhne v období jednoho školního roku, tj. od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019.

Poukázaná částka je záloha na průměrný počet dnů v měsíci. Datum splatnosti je nejpozději

20. den v daném měsíci na měsíc následující.

Na měsíc září je nutné uhradit stravné bankovním převodem nejpozději do 20. 8. 2018.

Poslední platbu na školní rok 2018/2019 je nutné provést do 20.5. 2019. Po této platbě zrušte trvalý příkaz.
Vyúčtování za školní rok 2018/2019 se bude provádět v červenci 2019 a případný přeplatek Vám bude poukázán na číslo účtu, které je uvedeno v přihlášce.

Strávníkům je zajišťována strava na základě přihlášky ke stravování. Údaje uvedené v této přihlášce jsou zaevidovány do stravovacího systému.

Veškeré změny jste povinni včas oznámit.

Je velmi důležité dodržovat termín splatnosti a variabilní symbol platby s ohledem na stravování v jiném zařízení.

Placení stravného:

Bezhotovostně – převodním nebo trvalým příkazem k úhradě:

číslo účtu

částka

variabilní symbol

konstantní symbol

  6397432/0800  

   podle věkové skupiny  

   evidenční č. strávníka  

 0308

 

Odhlášky a změny druhu jídla si strávník provádí sám, nejpozději do 14.00 hodin minimálně jeden pracovní den předem. V případě náhlé neplánované nepřítomnosti má strávník možnost oběd na první den nepřítomnosti odhlásit mailem  jidelna@zsnamestimiru.cz  do 8.00 hodin. Pokud tak neučiní, má právo si vyzvednout první den nepřítomnosti oběd do vhodných nádob (vyhláška 107/2005 Sb., § 4 odst. 9). Jinak oběd propadá bez náhrady.

Na základě vámi vyplněné přihlášky ke stravování vám bude vystavena karta, která je nezbytná při výdeji obědů na TUL místo čipu.

Kartu obdrží každý žák, bez karty není možné oběd vydat.

Po vystavení karty Vám zašlu na mail informace a přihlašovací heslo, pod kterým se přihlásíte do systému TUL pro objednávání a odhlašování obědů.

Karta je zpoplatněna jednorázovým (nevratným) poplatkem 50,- Kč a musí být vydána jmenovitě proti podpisu.

Ztrátu karty neprodleně nahlaste vedoucí školní jídelny z důvodu blokace a vystavení nové karty.

 

V případě dotazů kontaktujte vedoucí školní jídelny Lenku Blažkovou mailem  jidelna@zsnamestimiru.cz, případně telefonicky na telefonním čísle 778 761 213.