Základní škola náměstí Míru
"Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám."
(neznámý autor)

Předškoláčci

První setkání s předškoláčky

První Dílny tvořivosti pro předškoláky vedly paní učitelky Fleglová a Erbenová. A vše se točilo kolem Grónské země, kterou jsme si společně ukázali na globusu. Povídali jsme si o zvířatech a lidech, kteří tam žijí. Z papíru jsme vyrobili krásné lední medvědy, kterým jsme pomocí inkoustu namalovaly moře a do něj pomocí zmizíků nakreslily ryby, aby medvědi nestrádali hladem. Celým setkáním nás provázela básnička o ledním medvědovi, kterou jsme se naučili. Na závěr jsme si s Jarkem Nohavicou zazpívali písničku Grónská zem.

 

Druhé setkání s předškoláčky

Ve druhých Dílnách tvořivosti se paní učitelky Jabůrková a Chaloupková zaměřily na trénink dovedností, které budou děti potřebovat u zápisu a v 1. třídě. Tematicky se také vše točilo kolem zvířátek. Děti si zkoušely vytleskávat slabiky ve slovech, u kterých také hledaly začáteční písmenka. Všechny zaujaly hádanky o zvířátkách, při kterých využili i interaktivní tabuli. Při výrobě plastického medvěda děti procvičily stříhání, lepení i kreslení. Na závěr si všichni zazpívali jednoduchou anglickou písničku.

Třetí setkání s chobotničkou

Třetí Dílny tvořivosti probíhaly v tělocvičně pod vedením paní učitelek Čejchanové, Štolbové, Beranové, Erbenové a pana učitele Sluky. Začali jsme zvířecí rozcvičkou, následovaly veselé hry s hudbou. Potom se děti rozdělily do pěti družstev a cvičily na různých stanovištích, na kterých získaly část skládačky, ze které nakonec sestavily obrázek - koho jiného než chobotničky, a zároveň se dozvěděly, jakým tancem se rozloučí. Za odměnu si každý domů odnášel barevnou chobotničku.