Základní škola náměstí Míru
"Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám."
(neznámý autor)

Kariérové poradenství

Cílem kariérové poradenství v rámci projektu Férové školy je motivovat žáky k přemýšlení o svém budoucím uplatnění, k sebepoznávání a k orientaci ve světě práce.  Kariérové poradenství se zaměřuje na žáky druhého stupně (zejména na ty se speciálně vzdělávacími potřebami a žáky ohrožené školním neúspěchem), kteří se v průběhu roku účastní exkurzí a workshopů na středních školách a učilištích Libereckého kraje. Žáci tak mají možnost si „osahat“ různé profese a obory a získat tak jasnější představu o tom, kam své kroky směřovat v rámci dalšího vzdělávání po dokončení povinné školní docházky. Projekt si klade za cíl podpořit žáky při úspěšném dokončení základní školy, pomoci při přechodu ze základní školy na další stupeň vzdělání a setrvání na střední škole nebo učilišti.

V tomto školním roce se žáci zatím účastnili veletrhu práce EDUCA MY JOB (9. ročník), profesního testování na Úřadu práce v Liberci (9. ročník), Živé knihovny povolání (9. ročník), exkurze a prezentace oborů na SŠ na Bojišti (9. ročník) a SŠ řemesel a služeb v Železném Brodě (7. – 9. ročník).

Ondřej Hofman

  

  

Kariérové poradenství Kariérové poradenství