Základní škola náměstí Míru
"Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám."
(neznámý autor)

Informace k zápisu do 1. třídy

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020 se koná 25. 4. 2019 na Technické univerzitě v budově "G" ve třetím patře.


Časový harmonogram od 14.00 do 17.30 hodin.


Ve školním roce 2019/2020 otevíráme dvě první třídy obsazené 50 žáky. 

 

Do prvního ročníku jsou přijímáni žáci ze spádového obvodu školy (viz obecně závazná vyhláška č.1/2018 Statutárního města Liberec, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol v Liberci)

Školský obvod Základní škola, Liberec, nám. Miru 212/2 je č. 20. Naleznete ZDE.


Přijímány budou děti nar. od 1.9. 2012 do 31.8.2013, které se dostaví k zápisu do prvního ročníku ve stanoveném termínu.

K zápisu zákonný zástupce přinese:

 

- vyplněnou žádost z elektronického přihlašování,

 

- rodný list dítěte,

 

- občanský průkaz zákonného zástupce, pokud vlastní občanský průkaz dítě, má tento doklad přednost před občanským průkazem zákonného zástupce,

 

- v případě, že trvalý pobyt dítěte se liší od bydliště zákonného zástupce, je nutné potvrzení, které dokládá trvalý pobyt dítěte (Výpis z evidence obyvatel na SML).

 

Důležité sdělení:

Trvalé bydliště dítěte je zjišťováno dle evidence obyvatelstva. Výpis dětí z evidence ze spádové oblasti ZŠ nám. Míru 212/2 škola obdrží od SML těsně před zápisem. Pokud máte pochybnosti o trvalém bydlišti svého dítěte, je lepší přijít k zápisu již s výpisem z evidence obyvatel. Předejdete tím následným komplikacím.

Dokumenty typu kupní smlouvy, dokladu o vlastnictví nemovitosti apod. se nepovažují v tomto řízení za prokazatelné pro potvrzení místa trvalého pobytu uchazeče.

 

 

Občanský průkaz zákonného zástupce není dokladem o trvalém pobytu dítěte.

 

Ze zákona o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky rozhoduje výhradně ředitel základní školy, na rozhodnutí o přijetí se vztahuje správní řád. V případě přijímání budou zohledněna následující kritéria, která naleznete ZDE.


Zápis proběhne podle Novely vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky (provedeno vyhláškou č. 197/2016 Sb. s účinností od 1. 9. 2016) podle § 3a Organizace a průběh zápisu k povinné školní docházce.


Zápis k povinné školní docházce je složen z formální části, kde zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění školní docházky, a z rozhovoru a případně dalších činností s dítětem.


Odklad povinné školní docházky:

O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37, odst. 1 školského zákona ředitel školy. Začátek povinné školní docházky odloží na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte, podané v době zápisu (tedy od 1. do 30. dubna) a doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (může být dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost). Nutné je předložit dvě doporučení k odkladu.


Výsledky zápisu (přijetí nebo nepřijetí) budou zveřejněny 17. 5. 2019 na webových stránkách, kde bylo provedeno přihlášení k zápisu, dále na webových stránkách školy formou registračních čísel (nikoli jmenovitě). Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do 1. ročníku bude zasláno poštou.

Informace k zápisu do 1. třídy

Dokumenty ke stažení
Návod pro provedení el. přihlášení zápisu PDF soubor 543.2 kB Stáhnout